March 29, 2007

The five layer TCP/IP model

TCP/IP 5 layer
Миний мэдэх лаиеруудыг та бүхэндээ хүргье гэж бодлоо.
1. Physical Layer

ISDN - Integrated Services Digital Network
Modems - Modulate and Demodulate гэсэн үгнээс үүссэн ба та бидний мэдэх гэрийн диал ашиглаж интернетэд ороход хэрэглэдэг билээ.
Wi-Fi - буюу 802.11 утасгүй сүлжээ. Та хаана ч гэсэн Wirelass -р интернетэд орж болно.

2. Data Link Layer

Ethernet -
Ethernet нь компьютерүүдийг хооронд нь холбоход шаардагдах микросхемүүд, дамжуулагчид төдийгүй мэдээлэл дамжуулах процессыг тодорхойлох программ хангамжуудыг багтаадаг. Өдгөө 100Мбит/сек хурдтайгаар мэдээлэл дамжуулах Fast Ethernet, цаашид 1Гбит/сек хурдыг хангах Gigabit Ethernet хэдийнээ бий болжээ.
GPRS - General Packet Radio Service буюу гар утсаар веб хуудас үзэх, mms, sms явуулах зэрэг үйлчилгээ явуулах боломжтой.

3. Network Layer

IP - Internet Protocol нь сүлжээний түвшний протокол, сүлжээнүүдийн компьютеруудын хоорондын өгөгдлийг зөөдөг.

4. Transport Layer

TCP - Transmission Control Protocol нь зөөврийн протокол, өгөгдлийн интернетийн хавсралт програмын хооронд зөөдөг.
UDP - User Datagram Protocol нь
хэрэглэгчдийн датаграмын протокол, мөн программын хооронд өгөгдөл дамжуулах боловч TCP-г бодвол энгийн, найдвартай.

5. Application Layer

DNS - Domain Name System буюу бидний мэдэх .mn
FTP - File Transfer Protocol ашиглан та өөрийн хийсэн сайтаа upload хийж шинэчлэх, мөн интернетээр файл дамжуулах боломжтой юм.
HTTP - HyperText Transfer Protocol - бидний веб хийдэг протокол.
POP3 - Post Office Protocol - нь гаднаас ирж байгаа майлыг зохицуулна. 110-р порт ашиглана.
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol захиаг өөр сервер рүү дамжуулах ажлыг хийнэ. 25-р порт ашиглана.
TELNET - TELetype NETwork -
Telnet-г ашиглан та одоо наад сууж байгаа компъютераар єєр газар байгаа компъютер луу нэвтрэн орж болно, гэхдээ vvний тулд цаад компъютераасаа зохих зєвшєєрєл авах буюу Telnet хийх урдьчилан авсан эрхтэй байх хэрэгтэй.

0 Сэтгэгдэл:

Popular Posts

: