April 4, 2010

За судалгааны ажил маань эхэлсэн шүү, Ирж шинжилгээ өгч болно.

За судалгааны ажил маань эхэлсэн шүү. Ажил дээр маань ирээд үнэгүй дархлааны шинжилгээ өгч болно шүү хүмүүсээ.


Popular Posts

: