February 26, 2007

Сагсан бөмбөгийн толь-2

1.Cherry picking - тоглогч ойсон бөмбөгийг барьж авах юмуу эвсэл талбайн бүр хол төгсгөлд зогсон оноо авхад хамгийн тохиромжтой байрлалд байхыг хэлнэ.

2.Coast-to-coast - талбайн нэг хэсгээс нөгөө хэсэг хүрэх
3.Cold -Тоглогч олон удаа бөмбөг авч шилэж байгаа боловч сагсруу оруулж чадахгүй байвал
4.Dead ball - Бөмбөг тоглолтонд ороогүй үед жишээ нь цаг авсаны дараа г.м
5.Death Valley -сагсанд бөмбөг орох хамгийн муу магадлалтай талбайн хэсэг
6.Deny the ball -шууд ойлгомжтойгоор нь заслаа тавих гадаг байхаа
7.Dipsy-doo -бөмбөг эзэмших үедээ үзүүлэн тоглолт хийх гэхүү дээ
8.Disqualification -энэ үед тоглогч тоглоомыг орхих ёстой. Учир нь тоглогчын хувийн алдаа 6 болсон эсвэл техникийн алдаа 2 болсон гэсэн үг
9.Double team - нэг тоглогчын эсрэг 2 хамгаалагч тоглохыг
10.Draft - NBAийн багууд өөрийн багтаа шинэ тоглогч сонгох ү.а
тоглогчдоо коллеж их сургууль зэргээс сонгоно

0 Сэтгэгдэл:

Popular Posts

: