March 2, 2007

Тэтгэлэгээр гадаадад суралцахад хэрэгтэй сайтууд

Та бүхэнд блогийн эхэнд англи хэл сурахад чинь тус дөхөм болох үүднээс нилээд хэдэн сайт тавьсан билээ. Та бүгдийг англи хэлээ шамдан суралцаж байгаа гэж найдья. Та англи хэлээ үүнээс хойш илүү сайн чармайлттай суралцаж тэтгэлэг авч USA орныг зорино гэдэгт найдаж байна.

Тэтгэлэг хүсэгчид:

TOEFL-н шалгалтын 525 (цаасаар), 195 (компьютерээр)-аас дээш оноо авсан, тэтгэлэгээр суралцахад санхүүгийн баталгаатай, нийгмийн ажилд идэвхи, чармайлттай оролцдог. ЕБ-ийн сургуулийг B үнэлгээнээс дээш дүнтэй төгссөн гэсэн үзүүлэлтүүдийг хангасан байх хэрэгтэй.

Одоо та бүгдэд тэтгэлэгээр суралцахад чинь тус болгох үүднээс хэдэн сайтыг сонирхуулья.

Танд TOEFL -ийн талаар:

http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.fab2360b1645a1de9b3a0779f1751509/?vgnextoid=69c0197a484f4010VgnVCM10000022f95190RCRD
http://ets.org/toefl/nextgen/
http://www.tofel.org/
http://esl.about.com/library/vocabulary/bl1000_list1.htm
http://www.manythings.org/
http://http://www.eslgold.com/
http://http://www.englishclub.com/
http://www.eslgo.com/
http://http://www.free-toefl.com/
http://http://www.gettoefl.com/
http://http://www.testmagic.com/
http://www.english-test.net/toefl/vocabulary/words
http://www.eslgold.com/toefl.html
http://encomium.com/toefltips.html
http://home.t-online.de/home/toni.goeller/idiom_wm/
http://www.idiomsite.com/

Scolarship - ий талаар:

http://www.fastweb.com/
http://www.edupass.com
http://www.scolarships.com/
http://www.internationalstudents.com/
http://www.bpwusa.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3381
http://www.allscolar.com/
http://www.petersons.com/
http://www.fastaid.com
http://www.scolarshipexperts.com/

Танд АНУ-д тэтгэлэгээр сурахад тань өчүүхэн ч болтугай тус болно гэдэгт итгэж байна.

1 Сэтгэгдэл:

Хишгээ said...

Их хэрэгтэй зүйлс бичдэг сайт байна. баярлалаа, амжилт хүсье

Popular Posts

: